Obec Chotutice
Obec Chotutice

Zastupitelstvo obce

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000

O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

§ 67

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební

období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede

dnem voleb do zastupitelstev v obcích; pro nové volby19) může být tato lhůta zkrácena

nejvíce o jednu třetinu.

 

Pravomoc zastupitelstva obce § 84

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35odst. 1); ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštnízákon.

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,

b)schvalovat územní plán obce a regulační plán28) a vyhlašovat jejich závazné části obecnězávaznou vyhláškou,

c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

e)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich

zřizovací listiny,

f)schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, spole čenskou smlouvu29) a

stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a

rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,

g)delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu

obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,

h)navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k)navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic

obce a o slučování obcí,

l)volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,

stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto

zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat

je z funkce,

m)stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,

n)stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů

obce; jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního

úřadu,

o) zřizovat a zrušovat obecní policii,

p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

r)rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných

prostranství,

s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

t) plnit další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce

mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předloženy k

rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

 

§ 85

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a)nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,

převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč,

c)bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a

fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a

ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury,

tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč,

d) peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,

e) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,

g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

h) bezúplatné postoupení pohledávek,

i)uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o

převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o

sdružení,

j) zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech,

k) emise komunálních obligací.

Obec

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 27 °C 19 °C
středa 17. 7. polojasno 26/17 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 27/15 °C
pátek 19. 7. jasno 30/16 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Bramboračka CUP

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Stavy toků

toky

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4