Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie obce Chotutice

 

     V obci a jejím okolí se vyskytuje řada archeologických nálezů. svědčících o tom, že zdejší krajina byla osídlena již v hluboké minulosti.

     První historicky doložená zmínka o obci pochází z roku 1100. Název obce - Chotutice - je pravděpodobně odvozen z názvu ohrad pro chov dobytka nazývaných "ochoty", používaných našimi předky především v údolích řek.

     Písemný záznam o obci Chotutice najdeme i v kouřimské Městské knize z roku 1416 - "De rapinis Stephani residentis in Chotuticz", týkající se jistého Štefana, sezením na dvoře v Chotuticích. V té době byla v okolí jen vodní tvrz, později zámek v nedaleké Radimi, se kterou Chotutice sdílely společné osudy po mnoho staletí. 
     Od r. 1541 jsou Chotutice uváděny jako součást radimského panství, ohodnocená při prodeji částkou 12 2 7 zlatých.

     Na Obecním úřadu v Chotuticích je je uložena mapa ze zemského archivu, zachycující podobu obce v r. 1800. V té době měla obec 56 domů a v mapě jsou uvedena i jména obyvatel obce a výměry jejich polí (v korcích).

     V okolí obce se během staletí odehrála nejedna významná událost, ze kterých nejvýznačnější je patrně bitva u Lipan v r. 1434. Najdeme zde však i připomínky dalších bitev, např. kříž na rozcestí, pocházející z časů sedmileté prusko-rakouské války. Přímo v obci najdeme pseudobarokní kapličku pocházející z roku 1805, jejíž sloh však by porušen opravami provedenými v roce 1900. Od té doby se její podoba nezměnila.

 

     Obecní znak vytvořila Heraldická kancelář Stanislav Kasík z Roudnice nad Labem a spolu s obecním praporem byl předán obci Parlamentem ČR v roce 2003

znak obce