Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

     Díky získaným dotačním prostředkům z Programu rozvoje venkova (dotační titul EU) se obci podařilo realizovat akci Odkanalizování obce Chotutice za více než 26 miliónů korun.

     V obci byla vybudována firmou Preskan tlaková kanalizace, kde u každého domu je umístěna jímka s čerpadlem, které přečerpává odpady do společné sítě. Ta je zakončena čističkou odpadních vod v obci Radim.

     Tuto akci bylo možno realizovat i díky spolupráci s většinou občanů naší obce, kteří se také částečně podíleli na financování celé akce.

   Několik obrázků z realizace akce:

Stránka

  • 1

Akce proběhla ve všech částech obce
(zde u kapličky - ul. Tovární)

Akce proběhla ve všech částech obce
(zde u kapličky - ul. Tovární)

Při realizaci záleželo i na přesnosti práce

Při realizaci záleželo i na přesnosti práce

Velkou část práce však odvedly řízené podvrty. Díky nim nevylo nutné rozkopat celou obec.

Velkou část práce však odvedly řízené podvrty. Díky nim nevylo nutné rozkopat celou obec.

V některých místech byla mechanizace v úzkých (Na Skalách)

V některých místech byla mechanizace v úzkých (Na Skalách)

Pak nastupovala ruční práce

Pak nastupovala ruční práce

Na realizace se podílelo velké množství lidí a mechanizace

Na realizace se podílelo velké množství lidí a mechanizace

V průběhu akce se vyskytly i některé problémy (zde porušení plynového řadu)

V průběhu akce se vyskytly i některé problémy (zde porušení plynového řadu)

Některé komunikace bylo nutné obnovit (Průběžná)

Některé komunikace bylo nutné obnovit (Průběžná)

Jiné čekají na opravu po skončení rekonstrukce elektrické sítě

Jiné čekají na opravu po skončení rekonstrukce elektrické sítě

Měřicí jednotka

Měřicí jednotka

Akci se podařilo úspěšně zrealizovat a kanalizace je již v plném provozu

Akci se podařilo úspěšně zrealizovat a kanalizace je již v plném provozu


Stránka

  • 1